Doriti informatii?

0730 235 706

Consultanta

Va oferim consultanta in domeniul Protectiei Mediului

 • Agentia pentru Protectia Mediului

 • - Intocmire documente cu privire la managementul deseurilor: fise de gestiune, documente de transport, plan de gestionare deseuri, plan reducere deseuri conform Legii 211/2011;

  - Raportari lunare, semestriale,anuale sau la solicitarea autoritatilor, in functie de legislatia in vigoare(ex: uleiuri uzate, emisii, deseuri periculoase);

  - Intocmirea documentelor specifice protectiei mediului in relatia cu autoritatile de mediu;

  - Informari cu privire la managementul factorilor de mediu: apa, aer, zgomot;

  - Reprezentarea societatii in fata autoritatilor de mediu si ducerea la indeplinire a masurilor rezultate in urma controlului;

  - Obtinerea- Revizuirea autorizatiei de mediu;

  - Managementul deseurilor de ambalaje;

 • Fondul de mediu

 • - Calcularea taxelor aferente Fondului de Mediu;

  - Efectuarea raportarilor lunare catre:

  • Societate care poate prelua obligatiile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;

  • Fondul pentru Mediu in baza situatiilor intocmite de catre prestator sau beneficiar;

 • Obtinere avize- acorduri autorizatii

 • - Directia Sanitar Veterinara

  - Directia de Sanatate Publica

  - Institutul Public de Igiena