Doriti informatii?

0730 235 706

Servicii

Servicii

1.COLECTARE DEȘEURI, PERICULOASE SI NEPERICULOASE pe raza județelor Timiș, Arad, Bihor și Caraș-Severin.
2.TRANSPORT ADR -pe raza județelor Timiș, Arad, Bihor și Caraș-Severin.
3.VIDANJARE-DESFUNDARE CANALIZARI -pe raza județelor Timiș, Arad și Bihor
4.NEUTRALIZARE
5.ELIMINARE
6.RECIPIENTE ȘI AMBALAJE -recipiente speciale pentru deșeurile infecțioase sau întepătoare, saci, cutii de carton inscripționate(cu pericol biologic) conform codului ADR, cisterne RMV(IBC)1000 lit, recipiente ( plastic sau metal)în funcție de neccesitațile clienților.

CATEGORII DESEURI COLECTATE

GRUPE DESEURI

II. Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vanătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor;
III. Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea placilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului;
IV. Deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textila;
V. Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a cărbunilor;
VI. Deșeuri din procese chimice anorganice;
VII. Deșeuri din procese chimice organice;
VIII. Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice;
IX. Deșeuri din industria fotografică;
X. Deșeuri din procesele termice;
XI. Deșeuri de la tratarea chimică a suprafetelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă;
XII. Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafetelor metalelor și a materialelor plastice;
XIII. Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 si 19);
XIV. Deșeuri de solventi organici, agenți de răcire și carburanti (cu excepția 07 si 08);
XV. Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbracaminte de protecție, nespecificate în altă parte;
XVI. Deșeuri nespecificate in altă parte;
XVII. Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate);
XVIII. Deșeuri din activitați de ocrotire a sănătații umane sau din activitați veterinare și/sau cercetari conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatații);

XIX. Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa și uz industrial;
XX. Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat.